Balanscenter Sverige AB ägs och drivs av Marita Hovmark och Richard Bricca. 

vilka är vi?

info@maritahovmark.com info@maritahovmark.com
Marita Hovmark är utbildad journalist och massageterapeut och har bl.a. jobbat som frilansjournalist, redaktör, marknadschef och drev eget tidningsförlag på 90-talet – Föräldraguiden. Massagen har funnits med sedan drygt 14 år tillbaka.

”Jag har en bred erfarenhet av att starta upp, utveckla, leda och marknadsföra både företag och organisationer. Min yrkesbana har gått via idrottsrörelsen, försäljning, intresseorganisationer/handikapprörelsen, tidnings- och bokförlag, friskolevärlden, terapi och behandling, mm. Det jag väljer att jobba med brinner jag för – den gemensamma nämnaren är intresset för människors olika behov för att utvecklas. Massage har jag arbetat med sedan början av 2000-talet då jag utbildade mig till massör och senare har jag byggt vidare med andra närliggande terapeutiska kurser och utbildningar. Jag har sedan dess masserat mer eller mindre vid sidan av mina anställningar. 2010 hyrde jag in mig på Balanscenter Kungsholmen, två kvällar i veckan, parallellt med min tjänst som marknadschef. Mottagningen startades 2001 av fem psykosyntesterapeuter med syfte att kunna ha en gemensam lokal centralt. Efter drygt ett år som hyresgäst på Balanscenter skulle mottagningen läggas ner. Jag fattade då ett ganska snabbt beslut om att ta över uthyrningsverksamheten för att kunna vara kvar i lokalerna. 2012 tar jag och min sambo, Richard Bricca, över verksamheten med idén om att göra någonting större.”
 
richard.bricca@balanscenter.com richard.bricca@balanscenter.com
Richard Bricca har jobbat inom den grafiska branschen under hela sitt yrkesverksamma liv och jobbar idag som tryckerichef på V-TAB/Södertälje som bl.a. trycker Aftonbladet, SvD och den största delen av direktreklam i Sverige.

”Jag har lång erfarenhet av ledarskap och att sitta i ledningsfunktion. Det är spännande att kunna använda den erfarenheten i mitt eget företagande. Att jobba långsiktigt, hålla sig till satta strukturer och eftersträva förbättringar är något som intresserar mig. Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med och implementera verktygen LEAN och 5S i strävan efter daglig styrning, ordning och reda. Erfarenheten av att leda arbetslag och få alla att gå åt samma håll – det kan jag bidra med. Min roll i Balanscenter är främst som ägare och i styrelsearbetet.”
 

Vill du veta mer om oss eller våra hyresgäster på 
Balanscenter? Är du intresserad av att bli hyresgäst?
Hör gärna av dig enligt nedan:

Balanscenter Södermalm 
Brännkyrkagatan 111 b/ Södermalm
117 26 Stockholm
 
Telefon 08 - 39 10 59 
e-mail info@balanscenter.com

Kontoret är bemannat vard. 9-17