Samtal

"Livet måste levas framifrån men kan endast förstås bakifrån." /Soren Kierkegaard
Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika terapeutiska metoder där man använder samtal för att ge råd, vägleda och behandla psykiska problem. Som med allt i livet, kan man behöva leta tills man finner rätt terapeut. Det måste kännas bra, tryggt och lugnt för att våga öppna sig och genom det komma vidare i sin specifika situation.