Psykologi

”Sinnet är som ett isberg; det flyter med 1/7 över vattenytan." / Sigmund Freud

Psykologi är kunskapen om människans beteende och psykiska funktioner. En psykolog är specialist inom psykologi och arbetar främst med att utreda och behandla psykisk ohälsa hos människor. En psykiater är läkare med specialistkompetens i ämnet psykiatri.